ประโยชน์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ประโยชน์ของหัวเชื้อจุลินทรีชีวภาพ
         
 1. การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นหัวเชื้อย่อยสลายปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยหมักแห้งจะมีมูลสัตว์และเศษวัสดุต่างๆ ผสมกับวัสดุบางอย่างย่อยสลายยาก มีความเหนียว หากจะมักตามธรรมชาติจะเสีย ต้องใช้เวลานานทำให้ไม่ทันต่อการใช้งาน และอาจจะทำให้คุณค่าปุ๋ยเสื่อมสลายไป การจัดทำปุ๋ยหมักแห้งเพื่อใช้วัสดุย่อยสลายเร็ว และเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนมากับมูลสัตว์ต้องใช้ความร้อนเผาผลาญ ปกติแล้วจะต้องใช้หัวเชื้อ ไปโอนิค ชนิดผง จากกรมพัฒนาที่ดิน หาชื้อตามท้องตลาดได้ยากทำให้ ไม่สะดวกแก่ ผู้ผลิตปุยหมักซึ่งอยู่ในชุมชนห่างไกลตัวเมือง การทำหัวเชื้อย่อยสลายปุ๋ยหมักใช้เองจึงมีความจำเป็น โดยใช้ปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของกองปุ๋ยหมัก
วิธีใช้ ปุ๋ยหมักกองขนาด 1 ตัน ให้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำประมาณ 1 ลิตร ผสมกับกากน้ำตาล1 ลิตร หรือน้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วนำไปราดบนกองปุ๋ยหมักให้ทั่วจะทำให้กองปุ๋ยหมักร้อน ประมาณ 50 องศาเซลเซี่ยล ช่
วยให้วัสดุและมูลสัตว์ย่อยสลาย ภายในเวลาอันสั้น
           2. การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นปุ๋ยน้ำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการผสมขอองวัสดุจากกากพืช และกากนำตาล ทำให้มีจุลินทรีที่ไปช่วยย่อยสลายเศษวัสดุต่างๆ หากจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ จะให้คุณค่าในการย่อยสลายให้ดินดี เสริมสร้างจุลินทรีแก่ธาตุในดินปรับสภาพดินให้มีสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเกิด ขึ้นเป็นการผลิตขึ้นตามธรรมชาติให้กลับคืนมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้าง ธาตุอาหารในพืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพจึงมีคุณค่าในการทำให้ดินดี ประหยัดในการใช้ปุ๋ยอื่นๆ ซึ่งจะเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้พืช
วิธีใช้ ในการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อสร้างปุ๋ยให้ต้นพืช ให้ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ อัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้ำ 3000-500 ส่วน เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 300-500 ลิตร ให้ปุ๋ยต้นไม้ทุก ๆ 7 วัน จะทำให้ ต้นพืชเจริญงอกงาม ข้อควรระวัง ในการใช้อัตราส่วนผสม อย่าให้เข้มข้นกว่าสูตรที่กำหนดไว้ หากผสมเข้มข้นเกินไป อาจจะให้ต้นพืชเฉาและตายได้ เนื่องจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ชนิดนี้มีความเข้มข้นมาก
           3. การใช้ประโยชน์เพื่อปรับสภาพดิน พื้นดินที่ทำการเกษตรบางแห่งขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินแข็งกระด้างไม่ร่วนซุยทำให้การปลูกพืชไม่เจริญงอกงามแนวทางปฏิบัติคือ ก่อนจะมีการใช้ ที่ดินทำการเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับสภาพดินให้โครงสร้างดินดีมีธาตุอาหารสมบูรณ์เสียก่อนการปรับสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชมีหลายวิธี การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ดินดีขึ้น
วิธีใช้ ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ 1 ส่วน น้ำเปล่า 500 ส่วน ผสมให้เข้ากันดี แล้วนำไปรดพื้นดิน บริเวณที่ต้องการปรับสภาพ ทิ้งช่วงไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วปฏิบัติซ้ำอีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นทิ้งช่วงไว้ประมาณ 15 วัน จึงจะทำการเพาะปลูกพืช จะทำให้ดินร่วนซุย มีสภาพดี ไม่แข็งกระด้าง เหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกชนิด
            4. การใช้ประโยชน์เพื่อปรับสภาพน้ำ การทำประมง ทั้งประมงน้ำจืดและประมงน้ำเค็ม ที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา หอย กบ ตะพาบน้ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในบ่อ อาจจะมีความเป็นกรดและด่างแตกต่างกัน และเมื่อเลี้ยงไประยะหนึ่ง อาจจะมีสารตกค้างจากมูลสัตว์เศษอาหารเน่าเปื่อย และจากยา สารเคมี ที่ใช้ปรับสภาพน้ำ อาจจะทำให้น้ำเสีย สัตว์เป็นโรคและตายได้ การปรับสภาพน้ำทั้งก่อนเลี้ยง และระหว่างเลี้ยง จึงมีความจำเป็น เพื่อความแข็งแรงของสัตว์เลี้ยง ลดการสูญเสียแก่ผู้เลี้ยง
วิธีใช้ การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ปรับสภาพน้ำในบ่อ ให้ใช้อัตราส่วนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ 1 ลิตร ต่อปริมาณน้ำในบ่อ 3,000-4,000 ลิตร ระยะเวลาในการใช้ 1 เดือน / 1 ครั้ง เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้กับสัตว์เลี้ยง
            5. การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารเสริมให้สัตว์เลี้ยง หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ เป็นยาอายุวัฒนะของคนไทย ทั้งเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยโบราณที่ใช้เป็นอาหารเสริมบำรุงกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถนำกลับมาใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีภูมิต้านทานโรคต่างๆ เพื่อให้สัตว์แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ลดค่าใช้จ่ายลดความกังวลเรื่องโรคระบาด เพราะฉะนั้นการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพมาเป็นอาหารเสริม จึงมีความจำเป็นที่จะให้ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาด้านสัตว์ติดเชื้อ หรือตายก่อนกำหนด เป็นการป้องกันไว้ก่อนแก้
วิธีใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับอาหารสัตว์น้ำหนัก 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำให้สัตว์ปราศจากโรค แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจจะมีสารเคมีเจือปนทำให้เกิดผลกระทบใกล้เคียงได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s