การใช้มะกรูดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง    

วัตถุประสงค์

             (1.) เพื่อให้ผู้เข้าอบบรม ได้เข้าใจการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  ตลอดจนชนิดพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ขับไล่แมลงสูง

                 (2.) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองซึ่งเป็นการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายด้านการผลิต ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

                 (3.)  เพื่อนำไปปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นและรักษาสิ่งแวดล้อม

                 (4.)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปขยายผลกับเกษตรกรรายอื่นๆได้ต่อไป

ขอบเขต

                 (1.)  ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  

                 (2.)  ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง    

 วิธีการ

                 (1.) วิทยากรบรรยายรายละเอียดการทำปุ๋ยหมักฯ/สมุนไพรไล่แมลง

                 (2.) ให้ผู้เข้าอบรมร่วมฝึกปฏิบัติทุกคน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s