การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว

การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง)ในนาข้าว[No. 0]
ในพื้นที่ 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง) 200 ก.ก. ลิตร โดยแบ่งใส่เป็นระยะดังนี้

1.ไถพรวน

• ให้หว่านปุ๋ยชีวภาพ 100 ก.ก. (ต่อไร่) ให้ทั่ว

• ผสมน้ำชีวภาพ 2 แก้ว กับน้ำ 200 ลิตร (ต่อไร่) ฉีดพ่นให้ทั่วแล้วไถพรวน

ทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ได้ย่อยสลาย วัชพืช ให้เป็นปุ๋ยพืชสด และ

เร่งการงอก ของเมล็ด

• หลังไถพรวนดินแล้ว 15 วัน ให้ฉีดน้ำผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาล

ในอัตราส่วนเท่าเดิมอีกครั้ง แล้วไถกลบเพื่อทำลายวัชพืชให้เป็นปุ๋ยพืชสด

ทิ้งไว้อีก 15 วัน

2.ไถคราด ให้ฉีดพ่นน้ำผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาล ในสัดส่วนเดิม

อีกครั้ง ไถคราดให้ทั่ว

3.หลังปักดำ 5 – 7 วัน หว่านปุ๋ยชีวภาพ 30 ก.ก. ต่อไร่ แล้วฉีดพ่นน้ำผสม

ปุ๋ย น้ำชีวภาพ และกากน้ำตาลในสัดส่วน น้ำ 200 ลิตร / น้ำชีวภาพ 1 แก้ว /

กากน้ำตาล 1 แก้ว

4.ข้าวอายุ 1 เดือน หว่านปุ๋ยชีวภาพ และฉีดพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ในสัดส่วนเท่ากับตอนหลังปักดำ

5.ก่อนข้าวตั้งท้องเล็กน้อย ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพสัดส่วน เท่ากับตอนหลังปักดำ

แต่เพิ่มปริมาณปุ๋ย เป็น 40 ก.ก. ต่อไร่

6.ป้องกันศัตรูพืช ใช้หัวเชื้อยาขับไล่แมลงฉีดพ่นทุก 15 วัน หรืออาจใช้สาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s